Journal of Ancient Near Eastern History

V nakladatelství De Gruyter vyšlo nové číslo časopisu Journal of Ancient Near Eastern History
(JANEH 9/2 2022), které jako hostující editorky k tisku připravily Susan L. Cohen (Montana
State University) a Jana Mynářová (ÚSPV FF UK). Svazek obsahuje celkem devět analytických
článků k tématu „Marginality and Liminality in the ANE“, doprovázených úvodní studií.
A new issue of the Journal of Ancient Near Eastern History (JANEH 9/2 2022), guest edited by
Susan L. Cohen (Montana State University) and Jana Mynářová (IANES Faculty of Arts,
Charles University), has been published by De Gruyter.The volume contains a total of nine
analytical articles on the topic of "Marginality and Liminality in the ANE", accompanied by an
introductory study.

https://www.degruyter.com/journal/key/janeh/html#latestIssue