František Válek

František Válek

Email: frantisek.valek@ff.cuni.cz

Telefon: + 420 773 089 671

Odborné zaměření

Náboženství starověkého Předního východu, antropologie náboženství, Digital Humanities

Profesní zkušenosti

2023–dosud – vědecký pracovník, Ústav starého Předního východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (GAČR 23-05181S)

2022–dosud – asistent, Katedra filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

2020–dosud – junior researcher a datový analytik v oblasti Digital Humanities, Národní knihovna České republiky (projekty DL4DH a DigiLab)

2020–2023 – grantový poradce ÚFaR FF UK

2019–dosud – člen redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra

2019–2020 – asistent koordinátora salesiánských chaloupek, Salesiánské středisko mládeže, České Budějovice

2016–2019 – pomocná vědecká síla v Knihovně ÚFaR FF UK

Vzdělání

2019–dosud – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Religionistika, doktorské studium.

2019–2022 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Egypt a Přední východ ve starověku, specializace asyriologie, magisterské studium

2017–2019 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Religionistika, magisterské studium

2013–2017 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Religionistika, bakalářské studium

Granty

2023–2025 – člen týmu; Archeologie textů. Tradice, transmise a transformace na starověkém Předním východě (GAČR 23-05181S, hlavní řešitel doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Publikace

2022 František V., Mokrý M. et al. (eds.) Sacra 2022 (19/1): Bohové, démoni a lidé východního Středomoří ve starověku.

2021 „Foreigners and Religion at Ugarit.“ Studia Orientalia Electronica [online]. Finnish Oriental Society, 2021 (9/2), 47–66.

Recenze

2021 „Tugendhaft, Aaron. The idols of ISIS: from Assyria to the Internet.“ Religio 2021 (29/1), 98–100.

2020 „Yelle, R. A. (2019). Sovereignty and the Sacred: Secularism and the Political Economy of Religion.“ Sacra 2020 (18/1), 54–55.

2018 „Sedláček, T. (2017). Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši.“ Sacra 2018 (16/2), 67–70.

Jiné výstupy

2022 Válek, František; Vozár, Zdenko; Zbíral, David; Bežová, Michaela; Hrzinová, Jana; Novák, David; Religionistická mapa literárních významů: Citace Bible v prvorepublikovém tisku [online; https://dl4dh.nkp.cz/]

2022 Lehečka, B., Novák, D., Kersch, F., Hladík, R., Bíšková, J., Sekyrová, K., Válek, F., Vozár, Z., Bodnár, N., Sekan, P., Bežová, M., Žabička, P., Lhoták, M., Straňák, P. 2022 Metodika přípravy dat z digitálních knihoven pro využití v digitálních humanitních vědách. Knihovna AV ČR, v. v. i., Certifikovaná metodika DG20P02OVV002.

2022 Válek, F., Hajič, J., Holub, M., Szromek, J., & Vozár, Z. AuthorGuesserhttps://github.com/DigilabNLCR/AuthorGuesser

2022 Vozár, Z., Holomek, J., Holub, M., Hajič, J., Válek, F., Charypar, M., Szromek, J., Habětínová, P., Skoupá, I., & Bilwachs, M. AuthorshipAttributionLinehttps://github.com/DigilabNLCR/AuthorshipAttributionLine

2021– Near Eastern Royal Epics, The NERE Project [http://oracc.org/nere/]

Úvod > Ústav > Vědečtí pracovníci > František Válek