Jana Mynářová – ředitelka ústavu

 

e-mail: jana.mynarova@ff.cuni.cz 

tel.: 221 619 750 

Jana Mynářová je absolventkou magisterského studia Klínopisu a Egyptologie (FF UK) a v roce 2004 obhájila doktorát ve studijním oboru Jazyky zemí Asie a Afriky. V roce 2015 byla jmenována docentkou pro obor Egyptologie. Specializuje se zejména na vztahy Předního východu a Egypta, společenský a historický vývoj Předního východu ve 2. tisíciletí př. n. l., hospodářské dějiny, diplomacii a periferní akkadštinu. Jana Mynářová je členkou The American Society of Overseas Research, International Association for Assyriology a redakčních rad řady odborných časopisů a monografických sérií. Od roku 2021 je koeditorkou časopisu Bulletin of ASOR. 

Seznam publikací a vybrané publikace ve formátu .pdf ke stažení najdete v osobním profilu na Academia.edu. 

Vzdělání, stáže stipendia 

1995–2000: magisterské studium Klínopisu a Egyptologie na FF UK (diplomová práce: Akkadské texty egyptského původu z Tell el-Amarny)
2000–2004: doktorské studium oboru Jazyky zemí Asie a Afriky (disertační prace: Zdravicí formule v periferní akkadštině )
2015: habilitace pro obor Egyptologie (habilitační práce: Communication and Exploitation. Egypt as an Integral Part of the Eastern Mediterranean in Antiquity) 

2001: postgraduální studium: Departament de Filología Semítica a Institut del Pròxim Orient Antic, Universitat de Barcelona, Španělsko (stipendium Erasmus, aktivita Free-movers)
2002: přednáškový pobyt: Departament de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid (dále UAM), Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
jaro 2004: přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
podzim 2004: přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
2005: přednáškový pobyt: Dep. de Prehistoria y Arqueología, UAM, Madrid, Španělsko (Erasmus, mobilita učitelů)
2006: postdoktorské stipendium Mellonovy nadace „Mellon Research Fellow in Spain“, Instituto de Filología, Dept. de Filología Bíblica y de Oriente Antiguo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, Španělsko) 

Granty 

 • 2004: Kulturní antropologie Egypta a Předního východu v době bronzové (Fond rozvoje vysokých škol, 1821/2004; hlavní řešitel) 
 • 2006–2008: Amarna jako křižovatka starověkého světa (GA ČR, 404/06/P058; hlavní řešitel) 
 • 2009–2013: Centrum či periferie? – Dějiny a kultura Syropalestiny (3000–300 př. n. l.) (GA ČR, 404/09/0162; hlavní řešitel) 
 • 2012–2018: Historie a interpretace Bible (GA ČR, P401/12/G168, Centrum excelence; odpovědný řešitel za FF UK, hlavní řešitel doc. J. Dušek, ETF) 
 • 2018–2021: Komplexnost hospodářství starověkého Předního východu. Management zdrojů a daňové systémy ve 3. a 2. tis. př. n. l. (GA ČR, 18-01897S; hlavní řešitel, spoluřešitel Dr. Sergio Alivernini, OÚ AV ČR) 
 • 2022: Writing on the Fringe. Cuneiform Traditions in the Peripheries. Summer school on Peripheral Akkadian (Charles University, POINT/Bi/2021-2-006; hlavní řešitel)  

Výběr z bibliografie 

Monografie: 

 • Juliš, Karel – Krumpová, Ivana – Mynářová, Jana – Pech, Michal – Polák, Ladislav – Štefcová, Petra – Valach, Jaroslav – Vavřík, Daniel – Wolf, Benjamin – Zemánek, Petr. Nástroje paměti / Memory Tools, Prague: National Museum 2020. 
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Pavúk, Peter. The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery. [Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 25], Prague: National Museum 2018. 
 • Mynářová, Jana. Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Texty k dějinám starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, VI]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2015. 
 • Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Antalík, Dalibor – Dušek, Jan. Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, IV]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2014. 
 • Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana – Dušek, Jan. Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické [Starověké písemnictví Levanty, II]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2014. 
 • Mynářová, Jana – Dušek, Jan – Čech, Pavel – Antalík, Dalibor. Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, III]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – OIKOYMENH 2013. 
 • Dušek, Jan – Antalík, Dalibor – Čech, Pavel – Mynářová, Jana. Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty [Starověké písemnictví Levanty, V], Praha: FF UK v Praze – OIKOYMENH 2013. 
 • Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Podhorný, Radek – Vrtal, Vlastimil. Poklady starého Egypta. Olomouc: Vlastivědné museum v Olomouci 2013. 
 • Language of Amarna – Language of Diplomacy. Perspectives on the Amarna Letters, Prague: Faculty of Arts, Charles Univerity in Prague 2007. 

Editované svazky: 

 • Mynářová, J. – Alivernini, S. (eds.), Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC), Prague: Charles University 2020. 
 • Kim, R. – Mynářová, J. – Pavúk, P. (with assistance of D. Frantíková and P. Zemánek) (eds.), Hrozný and Hittite: The First Hundred Years. Proceedings of the International Conference Held at Charles University, Prague, 11–14 November 2015 [Culture and History of the Ancient Near East 107], Leiden – Boston: Brill 2020. 
 • Devecchi, E. – Mynářová, J. – Müller, G.G.W. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography 2. Proceedings of a Workshop Organised at the 64thRencontre Assyriologique Internationale, Innsbruck 2018, Gladbeck: PeWe Verlag 2019. 
 • Mynářová, J. – Kilani, M. – Alivernini, S. (eds.), A Stranger in the House – the Crossroads III. Proceedings of an International Conference on Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age Held in Prague, September 10–13, 2018. Prague: Charles University, Faculty of Arts 2019. 
 • Dušek, J. – Mynářová, J. (eds.), Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E. [Culture and History of the Ancient Near East 101], Leiden – Boston: Brill 2019. 

Výběr z článků a kapitol v odborných monografiích (od 2015): 

 • “Silver for Clothing” … Textiles and Diplomacy in the Late Bronze Age Near East, in: A. Hallmann (ed.), Outward Appearance vs. Inward Significance: Addressing Identities through Attire in the Ancient World, March 1–2, 2018. The Oriental Institute, University of Chicago. Chicago: Oriental Institute (v tisku). 
 • Egyptian Reflections on Babylon, Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies 14 (2020) (v tisku). 
 • A note on patronage in the Amarna letters, Akkadica 142/2 (2021), 181-190. 
 • Fear of Strangers? Ethnicity and Xenophobia in the Amarna Letters, Aula Orientalis 39/1 (2021), 115-125. 
 • Zemánek, P. – Mynářová, J. – Štefcová, P. – Valach, J., Virtual Collection of Cuneiform Tablets as a Complex Multilevel System with Interdisciplinary Content. In: Kremers, Horst (ed.), Digital Cultural Heritage, Berlin: Springer Verlag 2020, 183–194. 
 • Alivernini, S. – Mynářová, J., Management of Resources and Taxation in the Ancient Near East. An Introduction, in: Mynářová, J. – Alivernini, S. (eds.), Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC), Prague: Charles University 2020, 17–24. 
 • Management of Resources and Taxation in the Southern Levant in the Middle and Late Bronze Age, in: Mynářová, J. – Alivernini, S. (eds.), Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC), Prague: Charles University 2020, 419–435. 
 • Mynářová, J. – Kořínek, P., The Ancient Near East in Czech Comics and Popular Culture. The Case of Jáchym and the Printer’s Devil, In: Garcia Ventura, Agnès – Verderame, Lorenzo (eds.), Receptions of the Ancient Near East in Popular Culture and Beyond, Atlanta, GA: Lockwood Press 2020, 181–196. 
 • A Note on KUB 3.39 in Light of an LBA Diplomatic Practice. An Addendum, Rivista degli Studi Orientali, Nuova SerieXCII/1–2 (2019), 47–53. 
 • Mynářová, J. – Dušek, J., Tell Fekheriye Inscription and the Western Assyrian Border in the late 9th Century B.C.E. In: Dušek, Jan – Mynářová, Jana (eds.), Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries B.C.E.[Culture and History of the Ancient Near East 101], Leiden – Boston: Brill 2019, 63–77. 
 • Amarna Texts from the Northern Levant. The Qaṭna Palaeography in Context, in: Devecchi, E. – Mynářová, J. – Müller, G.G.W. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography 2. Proceedings of a Workshop organised at the 64th Rencontre Assyriologique Internationale, Innsbruck 2018, Gladbeck: PeWe Verlag 2019, 91–107. 
 • Are You an Egyptian? Are You a Stranger? Egyptians in the Levant in the Bronze Age, in: Mynářová, J. – Kilani, M. – Alivernini, S. (eds.), A Stranger in the House – the Crossroads III. Proceedings of an International Conference on Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age Held in Prague, September 10–13, 2018. Prague: Charles University, Faculty of Arts 2019, 239–255. 
 • Heintz, J.-G. – Mehmedi, R. – Mynářová, J. – Vita, J.-P., Bibliographie d’El-Amarna : Supplément VI [ 2008 – 2017 ] – [ = Supplément à I.D.E.A., Vol. 2 (1995), pp. 1-119] – [Addenda & Corrigenda – Éditon du 27 Juillet 2017], Ugarit-Forschungen 48 (2017), 249–271. 
 • Handbook of Amarna Cuneiform Palaeography: A Project Update. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 11/4 (2016), 15–16. 
 • Dušek, J. – Mynářová, J., The Tell Fekheriyeh Inscription: A Process of Authority on the Edge of the Assyrian Empire. In: Dušek, J. – Roskovec, J. (eds.). The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts [Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27], Berlin – New York: De Gruyter Verlag 2016, 9–39. 
 • Landgráfová, R. – Mynářová, J., Some Points about Structuring Points: Aspects of the Uses of the Egyptian Verspunkte. In: Landgráfová, R. – Mynářová, J. (eds.), Rich and Great. Studies in Honour of Anthony J. Spalinger on the Occasion of his 70th Feast of Thoth, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2016, 187–206. 
 • Amarna Palaeography Project. The Current State of Research. In: Mynářová, J. – Onderka, P. – Pavúk, P. (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference held in Prague, September 15–18, 2014, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 409–421. 
 • Communicating the Empire, or How to Deliver a Message of a King. In: Mynářová, J. – Onderka, P. – Pavúk, P. (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference held in Prague, September 15–18, 2014, Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 149–161. 
 • Discovery, Research and Excavation of the Amarna Tablets – the Formative Stage. In: Rainey, A.F., The El-Amarna Correspondence. A New Edition of the Cuneiform Letters from the Site of El-Amarna based on Collations of all Extant Tablets[Handbuch der Orientalistik 110], edited by W.M. Schniedewind, Leiden – New York – Köln: Brill 2015, 37–46. 
 • Egypt Among the Great Powers and Its Relations to the Neighboring Vassal Kingdoms in the Southern Levant According to the Written Evidence: Thutmose III and Amarna. In: Eder, B. – Pruzsinszky, R. (eds.),Policies of Exchange. Political Systems and Modes of Interaction in the Aegean and the Near East in the 2nd Millennium B.C.E.Proceedings of the International Symposium at the University in Freiburg Institute for Archaeological Studies, 30thMay – 2nd June 2012 [OREA 2], Vienna: Austrian Academy of Sciences Press 2015, 157–165. 
 • Egyptians and the Cuneiform Tradition. On the Palaeography of the Amarna Documents. In: Devecchi, E. – Müller, G.G.W. – Mynářová, J. (eds.), Current Research in Cuneiform Palaeography. Proceedings of a Workshop organised at the 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Warsaw 2014, Gladbeck: PeWe Verlag 2015, 89–102. 
 • Who’s the King? An Image of the Egyptian King According to Non-Egyptian Evidence, in: Coppens, F. – Janák, J. – Vymazalová, H. (eds.), Royal versus Divine Authority. Acquisition, Legitimization and Renewal of Power, Prague, June 26–28, 2013. 7. Symposium zur ägyptischen Königsideologie [Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 4,4], Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2015, 9–30. 
Úvod > Ústav > Vyučující > Jana Mynářová – ředitelka ústavu