Knihovna

Knihovna Ústavu Starého předního východu disponuje rozsáhlým fondem pokrývajícím zejména oblast jazyků a kultury starého Předního východu (obecně klínopisných kultur) a srovnávací indoevropské a semitské jazykovědy. Knihovna je prezenční, mimo výpůjční hodiny kontaktujte Ludovicu Bertolini (ludovica.bertolini@ff.cuni.cz).

Knihovna je přístupná v úterý 10:00 – 18:00 a čtvrtek 10:00 – 18:00.

Kromě možnosti vyhledávat přes centrální katalog je také dostupný původní katalog knihovny, který umožňuje vyhledávat podle většího množství parametrů přírůstky až po rok 2022. Je k dispozici zde.

Úvod > Knihovna