Ludovica Bertolini

Ludovica Bertolini vystudovala archeologii na římské univerzitě Sapienza (2015), kde také získala doktorát z historie, antropologie a náboženství (2019). Ve svém výzkumu se zabývá především sumerskou literaturou ze starobabylonského období a mezopotámskou náboženskou tradicí se zvláštním zaměřením na skladby týkající se bohů Dumuziho a Inanny.

Během studia se účastnila archeologických vykopávek v Itálii a v Iráku. V současné době působí jako postdoktorandka na Univerzitě Karlově v Praze v rámci projektu KREAS se zaměřením na šíření sumerské literatury týkající se božských entit v pozdní době bronzové.

 

Zaměření

– Sumerština

– Náboženské tradice starověkého Blízkého východu

– Sumerská literatura

– Akkadština

– Akkadská literatura

– Starověký Blízký východ

Základní údaje

2015-2019 Doktorát z historie, antropologie a náboženství “Sapienza” University of Rome. Disertační práce: “Inanna e Dumuzi al di là del tempo e dello spazio: tradizioni cultuali e letterarie” (Inanna a Dumuzi mimo čas a prostor: kultovní a literární tradice)

2018 Kurz akkadského jazyka na Papežském biblickém institutu (Řím). Věštby ze starobabylónského období.

2017 Kurz akkadského jazyka na Papežském biblickém institutu (Řím). Téma: Jakobínská akkadémie: Předmět: Atra-hasis.

2014-2015: magisterský titul v oboru archeologie, “Sapienza” University of Rome.

2009-2013: bakalářský obor „Archeologie a kultury Východu a Západu“. , “Sapienza” University of Rome.

2020-2022: Postdoktorandka na Univerzitě Karlově v Praze v rámci projektu KREAS.

2022 až současnost: akademický pracovník – odborný asistent sumerologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Bibliografie:

články
Ludovica Bertolini (2020), “‘Lasciate che essi erigano il mio letto fiorito! Che lo cospargano con erbe come di lapislazzuli traslucidi!’ Elementi vegetali nella letteratura sumerica paleo-babilonese”, Ocula n. 21, pp. 37-61.
Ludovica Bertolini (2021), “Quando Dumuzi è al servizio del re”, in C. Ambos – G. Zisa (eds.), Miti, culti, saperi: per un’antropologia religiosa della Mesopotamia antica (Nanaya: studi e materiali di antropologia e storia delle religioni, 1). Edizioni Museo Pasqualino, Palermo, pp. 23-38.
Ludovica Bertolini (v revizi), “Some Considerations on the Reception of the Sumerian Literary Themes in Ugarit”
Ludovica Bertolini (v přípravě), “ Crossing life stages: dressing, undressing, and changing clothes as navigating through life”.

monografie
Ludovica Bertolini (v přípravě), Inanna e Dumuzi: tradizioni letterarie e cultuali a confronto (Le religioni e la storia). Edizioni Quasar, Roma.

recenze
Ludovica Bertolini (2019), review of Uri Gabbay, Pacifying the Hearts of the Gods: Sumerian Emesal Prayers of the First Millenium BC (Heidelberger Emesal-Studien 1, Harrassowitz Verlag, 2014), in Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 85, n.2 (2019). Morcelliana, Roma, pp. 968-972

Výuka
Prvky mezopotámské kultury.
Úvod do akkadského jazyka.
Sumerština.
Umění a společnost Blízkého východu.
Akkadské čtení.
Akkadský jazyk.
Mezopotámské náboženské tradice.
Úvod do urbanizace, hmotné kultury, umění a technologie starověkého Předního východu.

Konference
Září 19-22 2022: Crossing life stages: dressing, undressing, and changing clothes as navigating through life, in Crossroads IV. Charles University. Prague – Czech Republic.
Červenec 25-29 2022: Influence, similarities, or negotiation? Some reflections on the presence of Sumerian literary texts in Ugaritic archives, in the 66th Rencontre Assyriologique Internationale (RAI). Goethe Universität and Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mainz and Frankfurt – Germany.
Květen 24 2022: A preliminary reflection on the use of Sumerian literature in scribal education at Ugarit, in the Research Seminar on ‘Textual Cultures in Contact’, organised by the Early Text Cultures research group (ETC). University of Oxford. Oxford – United Kingdom.
Duben 13-14 2018: “I am the canopy of Sumer, a pleasant shade” – The Construction of a Royal Ideology, in the 7th Oxford Postgraduate Conference in Assyriology (OPCA). Wolfson College. Oxford – United Kingdom.
Říjen 20 2017: : Acqua e Sessualità nella Letteratura Sumerica e Accadica, in AQVA, Incontri inter-dottorali (Seminar organized in the frame of the Ph.D course of the “Philology and History of the Ancient World” and “History, Anthropology, Religions”). “Sapienza” University of Rome. Rome – Italy.
Duben 21-22 2017: Dumuzi and Inanna, Considering and Re-considering some Literary Parallels. A Case Study, in occasion of the 6th Oxford Postgraduate Conference in Assyriology (OPCA). Wolfson College. Oxford – United Kingdom.
Duben 7-9 2017: The Value of the Vegetal and Animal Lexikon in the Mesopotamian Love Lyrics, in the 8th European Association of Biblical Studies (EABS). Ludwig-Maximilian University of Munich. Munich – Germany

Kontakt: ludovica.bertolini @ ff.cuni.cz
Ludovica Bertolini | Charles University, Prague – Academia.edu

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Ludovica Bertolini