Publikace

Economic Complexity in the Ancient Near East. Management of Resources and Taxation (Third – Second Millennium BC)

Jana Mynářová a Sergio Alivernini (eds.)

Prague: Charles University, Faculty of Arts 2020

ISBN: 978-80-7308-991-7

pevná vazba, 471 stran

Šíření klínového písma z centra Mezopotámie do periferií v průběhu druhé poloviny 3. a zejména ve 2. tisíciletí př. n. l. představuje důležitý historický a kulturní fenomén. Od začátku 2. tisíciletí př. n. l. se klínopis stal privilegovaným prostředkem, který administrativy těchto „periferních“ center používaly k zaznamenávání ekonomických transakcí. Tyto dokumenty, vypovídající o dávkách, daních, tržbách a dalších, vrhají zajímavé světlo na ekonomický režim těchto oblastí. Jsou to tisíce administrativních záznamů, které nám umožňují sledovat proces vývoje ekonomického myšlení, který vzešel z oblasti Mezopotámie, aby byl přejat a přizpůsoben pro administrativní realitu v širokém prostoru starověkého Předního východu. Devatenáct esejí shromážděných v tomto svazku objasňuje vznik, přenos a interakci ekonomických struktur, stejně jako management zdrojů v čase a prostoru. Diachronicky sleduje podobnosti, rozdíly a adaptace v ekonomickém řízení těchto zdrojů a otázky spojené s fungováním daňových soustav starověkého Předního východu ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l.

Obsah Taxation_contents

 

A Stranger in the House – the Crossroads III. Proceedings of an International Conference on Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age held in Prague, September 10-13, 2018

Mynářová, Jana – Kilani, Marwan – Alivernini, Sergio (eds.)

Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2019

ISBN: 978-80-7308-928-3

pevná vazba, 435 stran

Konference The Crossroads III – A Stranger in the House. Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age se konala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Praha) ve dnech 10.–13. září 2018. Hlavním cílem konference bylo prohloubit naše znalosti o problematice „cizinců“ ve starověkých společnostech v období od konce chalkolitu do konce pozdní doby bronzové. Tato kniha obsahuje většinu z více než dvaceti nejvýznamnějších příspěvků, které byly na konferenci předneseny. Někteří autoři se rozhodli přistoupit k diskusi z teoretické perspektivy, případně představují a diskutují různé teoretické rámce, které by mohly být použity ke zkoumání alespoň některých prvků, na nichž je koncept „cizinců“ založen. Jiní zkoumali sociokulturní dimenzi spojenou s přítomností cizinců nebo s jejich vzájemnými vztahy s místními komunitami. Geograficky jsou zastoupeny příspěvky z Egypta, Mezopotámie, Anatolie a Levanty, a chronologicky pokrývají celou dobu bronzovou. Právě široká škála perspektiv a jejich kombinace dokázaly vytvořit multidisciplinární dialog, který byl hlavním cílem tohoto třetího ročníku Crossroads.

 

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Publikace