Workshop Archaelogy of texts (4-5/6/2024)

Archaeology of Texts / Archeologie textů

On June 4th and 5th, 2024, an international workshop titled Archaeology of Texts will take place in Prague, focusing on tradition, transmission, and innovation in the written records of the ancient Near East. This workshop is part of the Czech Science Foundation project of the same name, which is being conducted at our Institute from 2023 to 2025. The venue for the workshop is the Academic Conference Center of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Husova 4a, Prague 1. The program and abstracts of the contributions can be found below. If you are interested in participating in the workshop, please contact Jana Mynářová at jana.mynarova@ff.cuni.cz.

Ve dnech 4. a 5. června 2024 se v Praze uskuteční mezinárodní workshop nazvaný Archaeology of Texts, který se bude věnovat tradici, transmisi a inovaci v písemných památkách starověkého Předního východu. Tento workshop je součástí stejnojmenného projektu Grantové agentury České republiky, který je na našem ústavu řešen v období 2023-2025. Místem konání workshopu je Akademické konferenční centrum Akademie věd České republiky, Husova 4a, Praha 1. Program a abstrakta příspěvků naleznete níže. V případě, že byste měli zájem se workshopu účastnit, kontaktujte prosím Janu Mynářovou na jana.mynarova@ff.cuni.cz

 

Booklet of abstracts gacr workshop

Workshop Program_Final

Úvod > Nástěnka > Workshop Archaelogy of texts (4-5/6/2024)