Změna názvu

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte nám, abychom vás touto cestou informovali, že k 1. 1. 2023 nabylo účinnosti Rozhodnutí paní děkanky o změně názvu Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ústav srovnávací jazykovědy se k 1. 1. 2023 změnil na Ústav starého Předního východu.

Dear colleagues,

Please allow us to inform you that as of January 1, 2023 the Decision of the Dean on the change of the name of the Institute of Comparative Linguistics of the Faculty of Arts, Charles University has come into force. The Institute of Comparative Linguistics has changed its name to the Institute of Ancient Near Eastern Studies as of January 1, 2023.

Úvod > Nástěnka > Změna názvu